BR ORIGINAL, BASIC, Zábřeh, Říjen 2023


JSI TVRDŠÍ, NEŽ SI MYSLÍŠ!